ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ตับของผู้ใหญ่จะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัม โดยมีปริมาณเลือดในร่างกายทั้งหมดประมาณ 5,000 ซีซี. (5 ลิตร) จะไหลเวียนผ่านตับ 1 รอบใช้เวลาเพียง 4-5 นาทีเท่านั้น ซึ่งในแต่ละวันเลือดในร่างกายจะไหลผ่านตับถึง 360 รอบ คิดเป็นจำนวนเลือดที่ไหลผ่านมีปริมาณมากถึงวันละ 1,800 ลิตร (คิดเป็นน้ำหนักถึง 1.8 ตัน) ถ้าเปรียบตับเป็นโรงงานก็ต้องถือว่าเป็นโรงงานที่เปิดตลอด 24 ชม. เป็นโรงงานที่ทำงานหนักต่อเนื่องยาวนานเท่ากับอายุเราเรานั่นแหละครับ

ตับอวัยวะสำคัญ

แห่ง การสร้าง ซ่อมแซม ควบคุม เก็บกัก และขับของเสีย ออกจากร่างกาย จึงเป็นอวัยวะที่ต้องเอาใจใส่เพราะการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงนั้น ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพของตับเป็นสำคัญ สารอาหารที่ย่อยแล้วถ้ามีปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ตับจะถือว่าเป็นสารพิษที่ต้องขับทิ้ง แต่ถ้ามีปริมาณมากเกินกว่าที่ตับจะสามารถขับทิ้งได้หมด ตับก็จะเฉื่อยชาและเริ่มเสื่อมสภาพ สารพิษหรืออาหารเหล่านั้นก็จะแทรกตัวเข้ากระแสเลือดในร่างกาย นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพ และนำมาซึ่งโรคภัยร้ายแรงในที่สุด ภาวะที่ไขมันเข้าไปแทรกที่เซลล์ของตับนั้น หากสะสมมากกว่า 5% ของน้ำหนักตับ จะถือว่าเป็นภาวะเสี่ยง ไขมันพอกตับ ทำให้ตับเกิดการอักเสบและเกิดพังผืดภายในตับรวบทั้งเชื้อไวรัสบางชนิดทำให้ ตับอักเสบ ได้เช่นกัน

หากยิ่งมีการสะสมของไขมันเพิ่มมากในเซลล์ตับก็ยิ่งส่งผลให้ตับทำงานหนักจนทำให้ ตับอักเสบ และตับแข็งในที่สุด ถ้าตับมีปัญหาเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าศูนย์กลางของระบบร่างกายขัดข้องไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ถ้าตับทำงานผิดปกติ อาจส่งผลร้ายถึงชีวิต เพราะร่างกายจะเต็มไปด้วยสารพิษ อาหารไม่ย่อย อารมณ์ไม่ดี นอนไม่หลับ ไม่มีเรี่ยวแรง หน้ามืด น้ำตาลในเลือดต่ำผิดปกติ ร่างกายไม่เจริญเติบโต เลือดหยุดไหลช้า ไม่มีภูมิคุ้มกัน ติดเชื้อง่าย ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่เข้าไปขัดขวางกระบวนการทำงานของตับ มักเกิดจากพฤติกรรมของเราทั้งสิ้น

มลภาวะ ปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นการจราจร ความแออัดหนาแน่นของผู้คน อาหาร กินเพื่ออยู่ แต่ถ้าไม่ดูดีๆ ก็อาจจะอยู่ได้ไม่ดี เพราะอาหารคือปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ชีวิตที่เร่งรีบ อาจทำให้เราต้องกินอาหารสำเร็จรูป เกิดความเครียดบรรเทาด้วยของหวาน ต้องการความสนุกสนานเลยเสริมด้วยเหล่าอาหารทะเล ยา กินเพื่อรักษา กินไปกินมาอาจต้องรักษาตัวจากยา ถ้ากินไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดทั้งหลาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นโรคอ้วน พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังเป็นประจำ ไม่ดื่มเหล้า แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงมลภาวะ สารพิษ ไม่กินยาโดยไม่มีความจำเป็น หมั่นตรวจสุขภาพของตับเป็นประจำ หากเราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำร้ายตับไม่ได้ ด้วยการใช้ชีวิตที่ละเลยเรื่องสุขภาพมายาวนาน เราก็ยังสามารถเลือกที่จะดูแลและฟื้นฟูสุขภาพตับได้ Hepheka นวัตกรรมเสริมอาหารดูแลตับที่มีผลวิจัยทางการแพทย์รองรับว่าสามารถฟื้นฟูสุขภาพตับได้อย่างเห็นผล Hepheka ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตับรายบุคคลด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวกติดต่อ