ggt,Gamma Glutamyl Transferase,ค่าggt,ค่าตับggt,

ค่าตับ GGT (Gamma-Glutamyl Transferase) 

       นอกจากค่า ALT และ AST ที่สามารถบ่งชี้ถึงความผิดปกติของตับได้ตอนเราไปตรวจเลือดแล้ว ยังมีค่าที่สามารถตรวจวัดถึงความเสียหายของตับจากพิษของยาที่กินอยู่ประจำหรือพิษของแอลกอฮอล์ที่ดื่มอย่างหนักมานานนั่นก็คือ ค่า GGT

ค่า GGT มีความสำคัญต่อตับ ต่อสุขภาพเราอย่างไร
วันนี้มีคำตอบ


ggt,Gamma Glutamyl Transferase,ค่าggt,ค่าตับggt,

ค่า GGT

       GGT หรือที่เรียกว่า Gamma GT เป็นเอมไซม์ที่สร้างจากตับ ช่วยในการล้างสารพิษและจะเพิ่มมากขึ้น ในกรณี เช่น ได้รับแอลกฮอล์ในปริมาณที่สูงเกินไป หรือได้รับบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

สาเหตุ ค่า GGT สูง

       หากผลตรวจอื่นๆ ไม่พบความผิดปกติ มีเพียงค่า GGT ที่สูงเกินมาตรฐาน นั่นหมายความว่าตับอาจถูกทำลายจากการติดแอลกอฮอล์ ในกรณีที่มีสาเหตุจากการดื่มจัด เมื่อหยุดดื่ม 1 เดือน ตัวเลขก็จะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่หากหยุดดื่มแล้วตัวเลขไม่ได้ลดลงอาจจะมาจากโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนได้


ggt,Gamma Glutamyl Transferase,ค่าggt,ค่าตับggt,

       นอกจากนี้ความเครียดก็ทำให้ค่า GGT สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะคนที่มีภาวะไขมันสะสมในตับ (เสี่ยงเป็นโรคไขมันพอกตับ) แม้ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ค่า GGT สูงขึ้น ควรระวังการดำเนินโรคไปสู่ภาวะไขมันสะสมในตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกฮอล์ได้หรือที่เรียกว่า (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease หรือ NAFLD)


ggt,Gamma Glutamyl Transferase,ค่าggt,ค่าตับggt,

       ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการตรวจค่า GGT ก็เพื่อตรวจสอบสุขภาพเซลล์ของตับและสภาวะการทำงานของตับโดยทั่วไปว่าเป็นปกติหรือไม่

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการทราบว่าเซลล์ของตับได้รับความเสียหายจากพิษของยาที่กินอยู่ประจำหรือพิษของแอลกอฮอล์ที่ดื่มอย่างหนักมานาน ซึ่งอาจประเมินค่าได้ว่าเกิดพิษมากน้อยเพียงใด


ggt,Gamma Glutamyl Transferase,ค่าggt,ค่าตับggt,

ลด ค่า GGT สูง

Prunus Mume (พรูนัส มูเม่) ใน Hepheka

       กระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อทำให้สารพิษต่างๆ ในร่างกายอยู่ในระดับสมดุล ไม่ทำให้ตับทำหน้าที่กรองสารพิษหนักจนเกิดการอักเสบหรือนำไปสู่การเกิดภาวะพังพืดในตับ ซึ่งเป็นสาเหตุของตับแข็งในอนาคตได้

ด้วยการทำงานถึงระดับเซลล์ กระตุ้นให้เกิดการสร้างกลูต้าไทโอนจากภายในร่างกาย ไม่ถูกสลายจากกระบวนการย่อยด้วยการบริโภคกลูต้าไทโอนโดยตรง

สร้างความแข็งแรงให้เซลล์ตับสุขภาพดีได้อย่างแท้จริง