ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

“ตับ หัวใจดวงที่ 2 ของร่างกาย”

แต่หลายคนมักมองข้าม และมีพฤติกรรมที่ทำร้ายตับแบบไม่รู้ตัว จนเป็นไขมันพอกตับ ตับอักเสบ หรืออาจไปถึงขั้นเป็น มะเร็งตับ อาจเพราะความไม่รู้ ว่าตับมีหน้าที่อะไร และสำคัญต่อการมีชีวิตของเราอย่างไร

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ตับ มีหน้าที่อะไร และสำคัญกับชีวิตเราอย่างไร
การทำงานของตับมีความซับซ้อนมาก และมีภาระหน้าที่เยอะมาก ตับจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญมากพอๆ กับหัวใจ


1. ตับเป็นผู้ผลิต

=> ตับสร้างโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมถึงโปรตีนที่ทำหน้าที่ เป็นส่วนประกอบของเลือด (plasma proteins) เช่น อัลบูมิน ที่ช่วยอุ้มน้ำ สารอาหารและเกลือแร่เอาไว้ในหลอดเลือด, Fibrinogenสารทำให้เลือดแข็งตัว

=> ตับสร้างน้ำดี ที่ทำหน้าที่เผาผลาญ สลายไขมัน ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับ ตับอักเสบ และป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งตับได้


=> ตับสร้างสารประเภทไขมัน สารตั้งต้นของฮอร์โมน 
ตับทำหน้าที่ทางภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย

 

2. ตับเป็นผู้เก็บ

=> ตับเป็นแหล่งกักเก็บไกลโคเจน เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน รวมถึงวิตามินและเกลือแร่บางชนิดที่จำเป็น เพื่อป้อนให้ร่างกายเมื่อต้องการ

 

3. ตับเป็นผู้เปลี่ยน

=> ตับเปลี่ยนแปลง อาหาร และยา ให้อยู่ในรูปที่ ร่างกายสามารถนำเอาไปใช้งานได้

=> ตับช่วยล้างพิษ กรองสารพิษในเลือด และขับของเสียออกจากร่างกาย โดยตับจะพยายามขับออกไปทางปัสสาวะหรือขับถ่ายมากับน้ำดี


ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

พฤติกรรมที่ทำร้ายตับ หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ไขมันพอกตับหรือตับอักเสบ 


ไม่มีใครอยากเป็นโรคตับ แต่หลายพฤติกรรมในชีวิตที่เราก็ควบคุมไม่ได้? 

มาลองตรวจเช็คพฤติกรรมกันดูว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันพอกตับหรือตับอักเสบหรือไม่


 1. ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ (และครั้งคราว)
 2. เป็นโรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน
 4. ชอบนอนดึก ตื่นสาย
 5. กินยาหรืออาหารเสริมมากเกินไป
 6. ไม่ออกกำลังกาย หรือมีวิถีชีวิตที่อยู่กับที่นานๆ
 7. ไม่กินอาหารเช้า
 8. ชอบกินอาหารสุกๆ ดิบๆ
 9. ทำงานเกี่ยวข้องกับสารพิษ สารเคมี
10. ส่ำส่อนทางเพศ


ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

จะรู้ได้อย่างไร ว่า “สุขภาพตับ” เราเป็นอย่างไรบ้าง 
เป็นคำถามที่ทุกคนสงสัย แต่ไม่ค่อยหาคำตอบสุขภาพตับ ละเลยจนนำไปสู่การเป็นโรคไขมันพอกตับหรือตับอักเสบ  ดังนั้น การเช็คค่าต่างๆจากเลือดสามารถบอกได้ในเบื้องต้น  ตอนไปตรวจสุขภาพมีค่าอะไรบ้าง เรามาเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจกันเลย

LFT (Liver Function Test) คือ การตรวจการทำงานของตับ จะเป็นการตรวจหาเอ็นไซม์และสารต่างๆในเลือดที่บ่งชี้ความผิดปกติของการทำงานของตับนั่นเอง 


หากมีค่าเกินภาวะสมดุล แสดงว่ามีความเสี่ยงเป็นโรค ไขมันพอกตับหรือโรคตับอักเสบได้


1.ALT และ AST เป็นตัวบ่งชี้ค่าเอนไซม์พื้นฐานของตับ หากมีค่าที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน แปลว่าอาจอยู่ในภาวะตับอักเสบ
2.Total protein = Albumin + Globulin  เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการทำงานของตับในการผลิตโปรตีน
3. Total Bilirubin และ Direct Bilirubin เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของเสียที่เกิดจากการตายของเม็ดเลือดแดง เพื่อบอกให้รู้ว่าเกิดจากความผิดปกติของการทำงานของ ตับ ท่อน้ำดี หรือเม็ดเลือด
4.Alkaline Phosphatase (ALP) และ Gamma Glutamic Transpeptidase (GGT) เป็นตัวบ่งชี้ค่าเอนไซม์ที่พบในตับ ใช้สำหรับวินิจฉัยแยกโรคเพื่อให้มั่นใจว่า กิดความผิดปกติที่ส่วนใด นั่นคือ ตับ ท่อน้ำดี หรือตับอ่อน


ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส


“อย่ารอให้สายเกินไป”อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ดูแลตับ หรือทำให้ตับทำงานไม่ดี

ไขมันพอกตับ
และตับอักเสบหากละเลยปล่อยไว้จะทำให้เป็นตับแข็งและนั่นเป็นสาเหตุหลักในการเป็นมะเร็งตับ 
อย่าปล่อยให้ตับถูกทำลายถึงขั้นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับ เพราะเราจะไม่มีทางฟื้นฟูกลับมาได้อีก ดังนั้นถ้าเราใส่ใจ ดูแล ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต และลดความเสี่ยง “สุขภาพตับ” ของเราก็จะดีตลอดไป?


ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส