ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

เร่งกล้าม..ระวัง ตับพัง

นักออกกำลังกายที่ต้องการเร่งกล้ามเนื้อโดย
ใช้ตัวช่วยโดยที่ไม่ได้ประเมินสภาพร่างกาย
ผลที่ได้กล้ามอาจจะขึ้นสวยเร็ว แต่ผลเสียที่ตามมา
ตับพังหรือจนชีวิตดับได้

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ตัวช่วยของคนที่ต้องการอยากมีกล้ามนั้น

นอกจากการออกกำลังกายแล้วมักจะใช้ตัวช่วยในการกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นเวย์โปรตีนหรือยาเสริมกล้ามเนื้อเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อสวยเร็วได้ทันใจ

แต่อาจเป็นตัวช่วยที่เสี่ยงอันตรายได้…ถ้าคุณไม่ได้ตรวจสุขภาพตับเสียก่อน

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

อย่างที่รู้กันว่าหนึ่งในบทบาทที่สำคัญของตับคือ การขับของเสียที่เกิดจากปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมในร่างกายหรือการขับสารพิษออกในร่างกายนั้นเอง

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

มาเริ่มกันที่โปรตีนยอดฮิตอย่างเวย์โปรตีน

หากได้รับในปริมาณที่เกินความต้องการ ตับสามารถขับออกมาได้ แต่ตับจะต้องทำงานหนักมากและมีโอกาสเกิดภาวะเลือดเป็นกรด รวมถึงภาวะตับเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ โดยเฉพาะถ้ามีส่วนผสมนอกเหนือจากโปรตีน เช่น ฮอร์โมนสังเคราะห์ ก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของผลที่กระทบกับร่างกาย

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ส่วนยาเสริมกล้ามเนื้อมีผลวิจัยว่ามีอัตราเสี่ยงสูงที่ส่งต่อตับคือ เซลล์ตับถูกทำลาย เอนไซม์ตับ มีค่าสูงกว่าปกติ อาจทำให้ทำตับอักเสบ ตับวายเฉียบพลันได้ โดยเฉพาะในรายที่มีการทำงานผิดปกติของตับอยู่ก่อนซึ่งมักจะไม่มีอาการแสดงให้เห็น จึงอาจทำให้เกิดความผิดปกติที่รุนแรงได้

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ใช่ว่าทุกคนจะมีการตอบสนองในทางลบจากการใช้อาหารเสริมกล้ามเนื้อเหล่านี้ แต่มาดูกันว่าผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายของตับและท่อน้ำดีจากการใช้เวย์โปรตีนและ creatine จะมีอาการอย่างไร

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ (Seminars in Liver Disease , June 2008)

       คนไข้ชาย อายุ 27 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียนและผื่นคันไม่ทราบสาเหตุ หลังจากเพิ่งเริ่มรับประทาน whey protein เพิ่ม โดยแต่เดิมมีการทานอาหารเสริมกล้ามเนื้ออยู่ก่อนด้วย ตรวจเลือดพบค่าเอนไซม์ตับสูงกว่าค่าปกติเกือบ 5 เท่าตัว และพบความผิดปกติของการทำงานของตับ ไต ต้องรักษาตัวในรพ.เกือบสัปดาห์

       แพทย์ลงความเ้ห็นวินิจฉัยว่าเกิด DILI (Drug-induced liver injury) โดยมีอาการท่อน้ำดีอุดตัน ดีซ่าน และไตวายเฉียบพลัน แพทย์วิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากการใช้อาหารเสริมหลายตัวร่วมกัน จึงเกิดปฎิกิริยาตอบสนองของร่างกายดังกล่าว
อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกคน โดยมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรม ขึ้นกับแต่ละบุคคลที่มีการตอบสนองต่างกันซึ่งทำนายการเกิดไม่ได้ (เหมือนอาการแพ้ยา)

       ดังนั้นเหล่านักกล้ามจึงต้องระวังการใช้อาหารเสริมร่วมกันหลายชนิด โดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งเริ่มทานตัวใหม่ หรือใช้อาหารเสริมเร่งกล้ามเนื้อมานานๆ สังเกตุอาการความผิดปกติของตับด้วยนะครับ อย่าละเลยสุขภาพตับ

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส