มะเร็งตับ มันร้ายหรือเราไม่ระวัง

มะเร็งตับมันร้าย หรือเราเองที่ไม่ระวังตับ? มะเร็งตับ ภัยมืดที่ใกล้ตัวคนไทยมากกว่าที่คิด