ช่วงนี้ใครๆ ก็อยากมีกล้ามอยากซิกแพค โดยอาจจะใช้ตัวช่วยในการเร่งกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลเสียที่ตามมา ผลที่ได้กล้ามเนื้ออาจจะขึ้นสวยเร็วแต่ กินเวย์ผลเสีย ที่ตามมานั้นส่งผลต่อตับโดยตรง อาจจะทำให้ตับพังหรือจนชีวิตดับได้

กินเวย์ผลเสีย อย่างไร

ตัวช่วยของคนที่ต้องการอยากมีกล้ามนั้นนอกจากการออกกำลังกายแล้วมักจะใช้ตัวช่วยในการกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นเวย์โปรตีนหรือยาเสริมกล้ามเนื้อเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อสวยเร็วได้ทันใจ แต่อาจเป็นตัวช่วยที่เสี่ยงอันตรายได้…ถ้าคุณไม่ได้ตรวจสุขภาพตับเสียก่อน

กินเวย์ผลเสีย เป็นตับอักเสบ

Whey protein เวย์โปรตีน

มาเริ่มกันที่โปรตีนยอดฮิตอย่างเวย์โปรตีน หากได้รับในปริมาณที่เกินความต้องการ ตับสามารถขับออกมาได้ แต่ตับจะต้องทำงานหนักมากและมีโอกาสเกิดภาวะเลือดเป็นกรด รวมถึงภาวะตับเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ โดยเฉพาะถ้ามีส่วนผสมนอกเหนือจากโปรตีน เช่น ฮอร์โมนสังเคราะห์ ก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของผลที่กระทบกับร่างกาย

ส่วนยาเสริมกล้ามเนื้อมีผลวิจัยว่ามีอัตราเสี่ยงสูงที่ส่งต่อตับคือ เซลล์ตับถูกทำลาย เอนไซม์ตับ มีค่าสูงกว่าปกติ อาจทำให้เกิด โรคตับ ตับอักเสบ ตับวายเฉียบพลันได้ โดยเฉพาะในรายที่มีการทำงานผิดปกติของตับอยู่ก่อนซึ่งมักจะไม่มีอาการแสดงให้เห็น จึงอาจทำให้เกิดความผิดปกติที่รุนแรงได้

กินเวย์ผลเสีย ทำให้ตับเสื่อม

กินเวย์ผลเสีย

มาดูว่าผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายของตับและท่อน้ำดีจากการใช้เวย์โปรตีนและ creatine(ครีเอทีน) มีอาการอย่างไร จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ (Seminars in Liver Disease , June 2008) คนไข้ชาย อายุ 27 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียนและผื่นคันไม่ทราบสาเหตุ หลังจากเพิ่งเริ่มรับประทาน whey protein เพิ่ม โดยแต่เดิมมีการทานอาหารเสริมกล้ามเนื้ออยู่ก่อนด้วย ตรวจเลือดพบค่าเอนไซม์ตับสูงกว่าค่าปกติเกือบ 5 เท่าตัว และพบความผิดปกติของการทำงานของตับ ไต

แพทย์ลงความเห็นวินิจฉัยว่าเกิด DILI (Drug-induced liver injury) โดยมีอาการท่อน้ำดีอุดตัน ดีซ่าน และไตวายเฉียบพลัน แพทย์วิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากการใช้อาหารเสริมหลายตัวร่วมกัน จึงเกิดปฎิกิริยาตอบสนองของร่างกายดังกล่าว  

กินเวย์ผลเสีย ทำให้ตาเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นคัน

สรุป

อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกคน โดยมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรม ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลที่มีการตอบสนองแตกต่างกัน ดังนั้นเหล่านักกล้ามหรือคนที่อยากมีกล้ามทั้งหลายต้องระวังการใช้อาหารเสริมร่วมกันหลายชนิด โดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งเริ่มทานตัวใหม่ หรือใช้อาหารเสริมเร่งกล้ามเนื้อมานานๆ สังเกตุอาการความผิดปกติของตับอย่าละเลยสุขภาพตับอาจจะลุกลามกลายเป็น โรคตับ ได้เลย เพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ตับเท่านั้นแต่ส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆด้วย หันมาดูแลสุขภาพตับ ตับดี = สุขภาพดี

กินเวย์ผลเสียมีเยอะ รักษาด้วยเฮฟฟีก้า