.
โพรไบโอต้า® การดูแลที่เหนือกว่า โพรไบโอติก หรือซินไบโอติกทั่วไป

โพรไบโอต้า(Probiota) นวัตกรรมใหม่ที่ผสานโพรไบโอติก(Probiotic) และพรีไบโอติก(Prebiotic) หรือซินไบโอติก (Probiotic+Prebiotic) เพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยไบโอเจนิก (Biogenic) ที่มีเฉพาะในโพรไบโอต้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความแข็งแรงของจุลินทรีย์ในการดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร ลำไส้ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าเดิมถึง 6 เท่า

โพรไบโอติกทุกสายพันธุ์ในโพรไบโอต้า® มีงานวิจัยทางการแพทย์รับรองมากที่สุดและได้รับมาตรฐานสากล GRAS (Generally Recognized as Safe) รับรองว่ามีบทบาททางการแพทย์ทั้งการรักษา และป้องกันในหลายๆ โรค

โพรไบโอต้า(Probiota) ประกอบด้วย กลุ่มสายพันธุ์โพรไบโอติกในตระกูลสำคัญ ได้แก่ Lactobacillus (Genus) Bifidobacterium (Genus) และ Lactococcus ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีบทบาททางการแพทย์ในการรักษาและป้องกันโรค มีงานวิจัยที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ และได้รับมาตรฐานสากล GRAS (Generally Recognized as Safe)

การรวมโพรไบโอติกหลายๆ สายพันธุ์ ร่วมกับพรีไบโอติก และไบโอเจนิก นับเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกในปัจจุบัน ความหลากหลายของสายพันธุ์ทำให้โพรไบโอต้ามีประโยชน์ในการดูแลระบบทางเดินอาหาร ลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และสุขภาพองค์รวมได้ครอบคลุมกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มักมีจุลินทรีย์เพียง 1-2 สายพันธุ์ หรือเป็นเพียงซินไบโอติกส์แบบดั้งเดิม

โพรไบโอต้า® ผลิตด้วยนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Bio-technology) ทนกรดและความร้อนได้สูง ถึง 40 'C โดยจุลินทรีย์หรือแบคที่เรียดียังคงมีชีวิต

Probiotic(โพรไบโอติก) เป็นจุลินทรีย์ที่อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมมาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีทั่วไป มักจะต้องเก็บในที่เย็นจึงจะทำให้เชื้ออยู่รอดก่อนถึงผู้บริโภค ซึ่งทำให้จุลินทรีย์ตายไปจำนวนมากระหว่างการขนส่ง หรือการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องทั่วไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวนจุลินทรีย์ลดลงจนหมดประสิทธิภาพไปแล้ว

โพรไบโอต้า นวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ผลิตด้วยนวัตกรรมการผลิตไบโอเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Bio-technology) ทำให้จุลินทรีย์ที่ดีทนความร้อนได้สูงถึง 40°C จึงมั่นใจได้ว่าทุกการบริโภคโพรไบโอต้า จะได้รับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่จำนวนเชื้อไม่ลดลง

โพรไบโอต้า® มีจุลินทรีย์ที่ดีสูงถึง 20,000,000,000 CFU/ซอง

ปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีที่เหมาะสม ทำให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีในการเสริมสร้างการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ ตับ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สามารถสร้างสภาวะสมดุลของไมโครไบโอต้าให้แก่ร่างกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว

เทคโนโลยีการผลิตชั้นนำ และการยอมรับระดับสากล

โพรไบโอต้า(Probiota) ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอันทันสมัย ได้รับการรับรองระดับสากล GMPISO 9001 และ HACCP และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขทะเบียน อย. : 10-3-13463-5-0001 สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ และความปลอดภัยได้

โพรไบโอต้า® ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูงที่แพทย์ไว้วางใจ และเลือกใช้ในการดูแลผู้มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ และโรคที่เกี่ยวกับตับ โดยมีเอกสารทางการแพทย์รับรองถึงประโยชน์และความปลอดภัย

โพรไบโอต้า® การดูแลที่เหนือกว่า โพรไบโอติก หรือซินไบโอติกทั่วไป

โพรไบโอต้า(Probiota) นวัตกรรมใหม่ที่ผสานโพรไบโอติก(Probiotic) และพรีไบโอติก(Prebiotic) หรือซินไบโอติก (Probiotic+Prebiotic) เพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยไบโอเจนิก (Biogenic) ที่มีเฉพาะในโพรไบโอต้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความแข็งแรงของจุลินทรีย์ในการดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร ลำไส้ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าเดิมถึง 6 เท่า

โพรไบโอติกทุกสายพันธุ์ในโพรไบโอต้า® มีงานวิจัยทางการแพทย์รับรองมากที่สุดและได้รับมาตรฐานสากล GRAS (Generally Recognized as Safe) รับรองว่ามีบทบาททางการแพทย์ทั้งการรักษา และป้องกันในหลายๆ โรค

โพรไบโอต้า(Probiota) ประกอบด้วย กลุ่มสายพันธุ์โพรไบโอติกในตระกูลสำคัญ ได้แก่ Lactobacillus (Genus) Bifidobacterium (Genus) และ Lactococcus ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีบทบาททางการแพทย์ในการรักษาและป้องกันโรค มีงานวิจัยที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ และได้รับมาตรฐานสากล GRAS (Generally Recognized as Safe)

การรวมโพรไบโอติกหลายๆ สายพันธุ์ ร่วมกับพรีไบโอติก และไบโอเจนิก นับเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกในปัจจุบัน ความหลากหลายของสายพันธุ์ทำให้โพรไบโอต้ามีประโยชน์ในการดูแลระบบทางเดินอาหาร ลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และสุขภาพองค์รวมได้ครอบคลุมกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มักมีจุลินทรีย์เพียง 1-2 สายพันธุ์ หรือเป็นเพียงซินไบโอติกส์แบบดั้งเดิม

โพรไบโอต้า® ผลิตด้วยนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Bio-technology) ทนกรดและความร้อนได้สูง ถึง 40 'C โดยจุลินทรีย์หรือแบคที่เรียดียังคงมีชีวิต

Probiotic(โพรไบโอติก) เป็นจุลินทรีย์ที่อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมมาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีทั่วไป มักจะต้องเก็บในที่เย็นจึงจะทำให้เชื้ออยู่รอดก่อนถึงผู้บริโภค ซึ่งทำให้จุลินทรีย์ตายไปจำนวนมากระหว่างการขนส่ง หรือการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องทั่วไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวนจุลินทรีย์ลดลงจนหมดประสิทธิภาพไปแล้ว

โพรไบโอต้า นวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ผลิตด้วยนวัตกรรมการผลิตไบโอเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Bio-technology) ทำให้จุลินทรีย์ที่ดีทนความร้อนได้สูงถึง 40°C จึงมั่นใจได้ว่าทุกการบริโภคโพรไบโอต้า จะได้รับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่จำนวนเชื้อไม่ลดลง

โพรไบโอต้า® มีจุลินทรีย์ที่ดีสูงถึง 20,000,000,000 CFU/ซอง

ปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีที่เหมาะสม ทำให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีในการเสริมสร้างการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ ตับ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สามารถสร้างสภาวะสมดุลของไมโครไบโอต้าให้แก่ร่างกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว

เทคโนโลยีการผลิตชั้นนำ และการยอมรับระดับสากล

โพรไบโอต้า(Probiota) ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอันทันสมัย ได้รับการรับรองระดับสากล GMPISO 9001 และ HACCP และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขทะเบียน อย. : 10-3-13463-5-0001 สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ และความปลอดภัยได้

โพรไบโอต้า® ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูงที่แพทย์ไว้วางใจ และเลือกใช้ในการดูแลผู้มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ และโรคที่เกี่ยวกับตับ โดยมีเอกสารทางการแพทย์รับรองถึงประโยชน์และความปลอดภัย