คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

โรงพยาบาล

ชื่อ:โรงพยาบาล

Posts

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาในงาน “Bumrungrad Health Fair” ที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าและมีการให้ความรู้ พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพ

Hepheka ร่วมให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาในงาน “Bumrungrad Health Fair” ที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าและมีการให้ความรู้ พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพ

จำหน่ายที่โรงพยาบาล

Hepheka ร่วมแสดงและ จำหน่ายที่โรงพยาบาล ภายในงาน ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Hepheka มีการให้ความรู้ แนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตับ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

Hepheka ร่วมแสดงและ จำหน่ายที่โรงพยาบาล

จำหน่ายที่โรงพยาบาล

Hepheka ร่วมแสดงและ จำหน่ายที่โรงพยาบาล ภายในงาน ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Hepheka มีการให้ความรู้ แนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตับ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

expand_less