ตับแข็ง

แอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ส่งผลต่อตับ สาวกสายดริ๊งก์ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยง ไหนจะแอลกอฮอล์ สุราเหล้า เบียร์ ไวน์ คิดให้ดีก่อนที่จะสายไปเพราะกลายเป็น ตับแข็งได้