.

ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของ ROPHEKA (Thailand)

โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะจากอากาศ สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนและอาหารที่เต็มไปด้วยสารพิษ ชีวิตความเป็นอยู่ที่เร่งรีบและขาดการดูแลสุขภาพในทุกวันๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สบายเป็นโรคต่างๆ ด้วยความตั้งใจที่จะทำธุรกิจที่มีคุณค่ากับสังคม ทางผู้บริหารจึงได้ก่อตั้ง บริษัท ROPHEKA (Thailand) จำกัด ขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะคิดค้น วิจัย และสรรหาวัตถุดิบที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ และเป็นนวัตกรรม ที่มีสิทธิบัตรรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากพันธมิตรทั่วโลก ทั้งจาก อเมริกา ยุโรป และประเทศชั้นนำ เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะในการดูแล บำรุงรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข

ROPHEKA ตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาและสร้างสรรค์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตจากพันธมิตรโรงงานผู้ผลิตยาระดับโลก เพื่อส่งต่อให้คุณและคนที่คุณรัก 

เราจะอยู่เคียงข้างและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น