.

ภูมิแพ้ แก้ไขได้ง่ายนิดเดียว

โบกมือลา อาการภูมิแพ้
ที่ทำให้คุณต้องทนทุกข์ทรมานไม่รู้จบ

หากภูมิแพ้ ภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้ผิวหนัง นำมาซึ่งอาการ
คัดจมูก จมูกตัน น้ำมูกไหล จาม ตาบวม ตาแดง คันตา
เยื่อบุตาอักเสบ คัน มีผื่น
แบบไม่ให้คุณได้พัก

แค่เคี้ยว

แป๊บเดียวก็หายแพ้

สนิฟคิว นวัตกรรมเม็ดเคี้ยว
ที่ใช้การดูดซึมผ่านกระพุ้งแก้ม
สามารถบรรเทาอาการแพ้ได้
อย่างรวดเร็วไม่ต้องดื่มน้ำตาม

แค่ทำความรู้จักกับ โอมิวซิงค์
ปัญหา ภูมิแพ้ จะหมดไป!

นวัตกรรมเอกสิทธิ์เฉพาะ สนิฟคิว ตัวช่วยบรรเทาอาการแพ้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิแพ้ ภูมิแพ้อากาศ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ภูมิแพ้ผิวหนัง ตาบวม ตาแดง คันตา น้ำตาไหล เยื่อบุตาอักเสบ มีผื่นคัน ไม่ทราบสาเหตุ ให้ดีขึ้นภายใน 15 นาที เร็วกว่าที่เคยถึง 4 เท่า ด้วยนวัตกรรมฮีสตามีนบล็อกเกอร์ (Histamine Blocker) จัดการ ภูมิแพ้ ที่ต้นเหตุ เข้าไปยับยั้งสาร ก่อภูมิแพ้ก่อนที่จะเข้าไปโจมตีทำร้ายเซลล์ในร่างกายอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกวันปลอดภัย

ทดสอบแล้วกับประสิทธิภาพอันน่าพึงพอใจ
อาการภูมิแพ้ ดีขึ้นใน 15 นาที

บรรเทาอาการ
จมูกตัน คัดจมูก
หายใจครืดคราด

บรรเทาอาการ
คันตา เคืองตา
น้ำตาไหล

บรรเทาอาการ
ผื่นแพ้ ผื่นคัน
ผื่นแดง

รับรองด้วยงานวิจัยทางการแพทย์และมาตรฐานการผลิตระดับสากล

     งานวิจัยประสิทธิผลของโอมิวซิงค์ในผลิตภัณฑ์สนิฟคิว มีความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด ด้วยการวิจัยทางการแพทย์มาตรฐานเดียวกับการผลิตยา Randomized, double-blind and placebo controlled study จากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ในประเทศฝรั่งเศส จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ในระดับสากลอีกด้วย

     งานวิจัยพิสูจน์แล้วว่า สนิฟคิว ช่วยจัดการภูมิแพ้ได้อย่างตรงจุด รวดเร็วแค่ 15 นาที มีความปลอดภัยสูง เหมาะกับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีปัญหาภูมิแพ้คอยกวนใจ

มั่นใจในความปลอดภัยจากโรงงานมาตรฐานการผลิตยาระดับสากลด้วยเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพที่ได้รับการยืนยัน

ปลดปล่อยคุณจาก ภูมิแพ้ อย่างรวดเร็วได้จริง ใน 15 นาที


สนิฟคิว ยืนหนึ่งเรื่องประสิทธิภาพ ช่วยจัดการปัญหาภูมิแพ้อย่าง ภูมิแพ้อากาศ โพรงจมูกอุดตัน น้ำมูกไหล คันจมูก คัดจมูก น้ำตาไหลภูมิแพ้ผิวหนัง คัน คันตา รอยแดง ถลอก รอยเกา อาการบวมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยนวัตกรรมจากฝรั่งเศสที่ไม่มีใครเหมือน เรานำเทคโนโลยีที่ดีอย่างฮีสตามีนบล็อกเกอร์เข้ามาเพื่อช่วยส่งเสริมให้คนไทยกลับมามีสุขภาพที่ดี ช่วยสร้างสมดุลชีวิตได้อีกครั้ง

สนิฟคิว
ตัวช่วยแก้ปัญหา ภูมิแพ้ ที่ใครๆก็เลือก

โบกมือลา อาการภูมิแพ้
ที่ทำให้คุณต้องทนทุกข์ทรมานไม่รู้จบ

หากภูมิแพ้ ภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้ผิวหนัง นำมาซึ่งอาการ
คัดจมูก จมูกตัน น้ำมูกไหล จาม ตาบวม ตาแดง คันตาเยื่อบุตาอักเสบ คัน มีผื่น แบบไม่ให้คุณได้พัก

แค่เคี้ยว

แป๊บเดียวก็หายแพ้

สนิฟคิว นวัตกรรมเม็ดเคี้ยว ที่ใช้การดูดซึมผ่านกระพุ้งแก้ม
สามารถบรรเทาอาการแพ้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องดื่มน้ำตาม

แค่ทำความรู้จักกับ โอมิวซิงค์
ปัญหา ภูมิแพ้ จะหมดไป!

     นวัตกรรมเอกสิทธิ์เฉพาะ สนิฟคิว ตัวช่วยบรรเทาอาการแพ้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิแพ้ ภูมิแพ้อากาศ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ภูมิแพ้ผิวหนัง ตาบวม ตาแดง คันตา น้ำตาไหล เยื่อบุตาอักเสบ มีผื่นคันไม่ทราบสาเหตุ ให้ดีขึ้นภายใน 15 นาที เร็วกว่าที่เคยถึง 4 เท่า ด้วยนวัตกรรมฮีสตามีนบล็อกเกอร์ (Histamine Blocker) จัดการ ภูมิแพ้ ที่ต้นเหตุ เข้าไปยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ก่อนที่จะเข้าไปโจมตีทำร้ายเซลล์ ในร่างกาย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกวันปลอดภัย

เยียวยา ภูมิแพ้ แบบยืนหนึ่ง

ทดสอบแล้วกับประสิทธิภาพอันน่าพึงพอใจ
อาการภูมิแพ้ ดีขึ้นใน 15 นาที

บรรเทาอาการ

จมูกตัน คัดจมูก หายใจครืดคราด

บรรเทาอาการ

คันตา เคืองตา น้ำตาไหล

บรรเทาอาการ

ผื่นแพ้ ผื่นคัน ผื่นแดง

วิจัยจนถึงที่สุด ก่อนจะมาเป็น สนิฟคิว

รับรองด้วยงานวิจัยทางการแพทย์และมาตรฐานการผลิตระดับสากล


รับรองด้วยงานวิจัยทางการแพทย์และมาตรฐานการผลิตระดับสากล


    งานวิจัยประสิทธิผลของโอมิวซิงค์ในผลิตภัณฑ์สนิฟคิว  มีความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด ด้วยการวิจัยทางการแพทย์มาตรฐานเดียวกับ การผลิตยา Randomized, double-blind and placebo controlled study จากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ในประเทศ ฝรั่งเศสจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ในระดับสากลอีกด้วย
    งานวิจัยพิสูจน์แล้วว่า สนิฟคิว ช่วยจัดการภูมิแพ้ได้อย่างตรงจุด รวดเร็วแค่ 15 นาที มีความปลอดภัยสูงเหมาะกับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีปัญหาภูมิแพ้คอยกวนใจ

สนิฟคิว ผลิตและนำเข้าจาก
ฝรั่งเศส 100%

มั่นใจในความปลอดภัยจากโรงงานมาตรฐาน
การผลิตยาระดับสากลด้วยเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพที่ได้รับการยืนยัน

ปลดปล่อยคุณจาก ภูมิแพ้ อย่างรวดเร็วได้จริงใน 15 นาที

สนิฟคิว ยืนหนึ่งเรื่องประสิทธิภาพ ช่วยจัดการปัญหาภูมิแพ้อย่าง ภูมิแพ้อากาศ โพรงจมูกอุดตัน น้ำมูกไหล คันจมูก คัดจมูก น้ำตาไหล ภูมิแพ้ผิวหนัง คัน คันตา รอยแดง ถลอก รอยเกา อาการบวมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยนวัตกรรมจากฝรั่งเศส ที่ไม่มีใครเหมือน เรานำเทคโนโลยีที่ดีอย่างฮีสตามีนบล็อกเกอร์เข้ามา เพื่อช่วยส่งเสริมให้คนไทยกลับมามีสุขภาพที่ดี ช่วยสร้างสมดุลชีวิต ได้อีกครั้ง

ยืนยันในความปลอดภัย

ขึ้นทะเบียน อย.ไทย และ ได้มาตรฐานสากล


สนิฟคิว ตัวช่วยแก้ปัญหาภูมิแพ้ ที่ใครๆก็เลือก