บริษัท โรฟีก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ www.rophekathailand.com หรือใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การนำไปใช้
เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและสะดวกที่สุด รวมถึงการมอบสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้ทันสมัยและดีขึ้น

การจัดเก็บรวมรวม
เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้แจ้งไว้ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีโซเชียลมีเดีย อีเมล รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน ภาพถ่าย ข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การมอบสิทธิประโยชน์ การเข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสม และสิทธิพิเศษต่างๆ ในกรณีบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล