อนุมูลอิสระ เป็นตัวทำลายภูมิคุ้มกันและเซลล์ ต่างๆ ทำให้เกิดการเสื่อมถอยของร่างกาย ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของ ริ้วรอย การแก่ก่อนวัย และโรคความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ที่หนักที่สุด คือ การก่อตัวเป็นเนื้อร้าย หรือ เซลล์มะเร็งนั่นเอง เนื่องจากร่างกายมีกระบวนการ metabolism ของเซลล์เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ร่างกายเรายังสามารถกำจัดตัวอนุมูลอิสระได้ดี เมื่ออายุมากขึ้นหรือร่างกายอ่อนแอ มีความเครียด ภูมิคุ้มกันจะไม่สามารถต่อสู้กับอนุมูลอิสระได้ อนุมูลอิสระจะโจมตีเนื้อหุ้มเซลล์ทาให้เซลล์ทางานผิดปกติและอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้อย่างไรไปดูกันครับ

อนุมูลอิสระ เกิดได้จาก 2 ปัจจัย ได้แก่

1. ปัจจัยภายนอกจากร่างกายที่ขาดวิตามิน และเกลือแร่บางชนิด
- รังสียูวีจากแสงแดดหรือหลอดไฟ
- มลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็น ควันรถ ควันบุหรี่ สารเคมีปนเปื้อน ยาฆ่าแมลง
- การรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดด้วยอุณหภูมิสูง อาหารปิ้ง ย่าง และสารปรุ่งแต่งอาหาร
- ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ออกกาลังกาย

2. ปัจจัยภายใน
ซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร โดยร่างกายของเราจาเป็นต้องอาศัยออกซิเจนช่วย ในกระบวนการนี้ทาให้ได้ออกซิเจนที่มีประจุลบ ซึ่งก็คือ อนุมูลอิสระนั่นเอง

อนุมูลอิสระจะเข้าไปทำลายเซลล์ เมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตหรือได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอ ที่จะไปยับยั้งหรือไปจับอนุมูลอิสระ ผลคือทำให้เซลล์เกิดความเสียหายและนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด แก่ก่อนวัย และโรคอื่นๆ เช่น อนุมูลอิสระไปทำลายผนังหลอดเลือดแดง และเมื่อมีไขมันไปสะสมอยู่ในบริเวณหลอดเลือดแดงที่ถูกทำลาย จะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในที่สุด แต่ถ้าเราได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอ สารต้านอนุมูลอิสระจะเข้าไปป้องกันหรือแย่งที่จับกับอนุมูลอิสระ และนำอนุมูลอิสระเหล่านั้นไปทิ้งนอกเซลล์ ทำให้เซลล์ไม่ถูกทำลาย