โรคมะเร็งตับหรือตับอักเสบ โรคร้ายที่ไม่มีใครอยากต้องเจอ จากข้อสถิติจากสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(Chula Cancer) พบว่าปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งตับยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ผู้ป่วย มะเร็งตับ ระยะแรกที่ได้รับการผ่าตัด มีอัตราการรอดชีวิตเพียง 50% เท่านั้น ส่วนผู้ป่วยมะเร็งตับระยะท้ายที่สามารถใช้ชีวิตได้ถึง 5 ปี มีเพียง 5% หรือ 5 คน จาก 100 ซึ่งผู้เสียชีวิตทุกรายมีอาการตับอักเสบ ดังนั้นมาทำความเข้าใจ เรื่องตับอักเสบและสาเหตุเพื่อการป้องกันโรคร้ายกัน

เซลล์ตับแตก

ตับอักเสบ (Hepatitis) คือภาวะอักเสบที่เกิดบริเวณตับ ซึ่งเกิดจากเซลล์ตับตายหรือเรียกว่า “เซลล์ตับแตก” สิ่งที่สามารถวัดได้ว่าตับอักเสบหรือไม่ คือ การเจาะเลือดเพื่อดูค่าเอนไซม์ตับ 2 ชนิด ถ้าพบสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานจะถือว่า ตับอักเสบ ได้แก่


ALT เป็นเอนไซม์ที่มีในตับมากที่สุดจะเกิดเมื่อ เซลล์ตับมีการอักเสบและแตกเข้าสู่กระแสเลือด จึงใช้เป็นตัวชี้วัดโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ เช่น ตับอักเสบและโรคตับแข็ง


AST เป็นเอนไซม์ที่พบได้ทั่วไปในอวัยวะของร่างกาย พบมากที่ตับและและกล้ามเนื้อหัวใจ จึงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดโรคที่เกี่ยวข้องกับตับได้ด้วยเช่นกัน แต่เป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักน้อยกว่า ALT

ตับอักเสบสาเหตุ มะเร็งตับ

อาการ ตับอักเสบ ที่เป็นสาเหตุเป็น มะเร็งตับ

อาการของตับอักเสบ อาจไม่ปรากฏอาการอย่างชัดเจน แต่ผู้ป่วยอาจไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคตับอักเสบ แต่หากป่วยจนอาการกำเริบ อาจสังเกตพบอาการได้ ดังต่อไปนี้

- ปวดเมื่อยไม่มีสาเหตุ
- ปัสสาวะสีเข้ม
- อุจจาระสีซีด
- ตัวเหลืองตาเหลือง
- เบื่ออาหารน้ำหนักลด

ใครที่มีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์และแจ้งอาการเหล่านี้ เพื่อวินิจฉัยโรคตับและประเมินความเสี่ยงในการหาสาเหตุของโรคมะเร็งตับ

ปัจจัยการเกิด ตับอักเสบ สาเหตุมะเร็งตับ

ปัจจัยการเกิดตับอักเสบ สาเหตุ มะเร็งตับ เกิดจาก 3 สาเหตุหลักๆ คือ

1.)ไวรัสตับอักเสบ 

2.)ตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์ 

3.)พฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งอาหารการกิน ยาและสารพิษ รวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ปัจจัยตับอักเสบ

       ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ตับอักเสบ สาเหตุ มะเร็งตับ เราอาจไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราป้องกันและลดความรุนแรงของตับอักเสบได้ก่อนที่ภัยร้ายของตับอักเสบจากลุกลามไปจนตับแข็ง และกลายเป็นมะเร็งตับจนเสียชีวิตลงในที่สุด หันมาดูแลสุขภาพอย่าง ผลไม้ที่ได้รับการขนานนามว่า SUPERFRUIT ของชาวเอเชีย “พรูนัส มูเม่” (Prunus mume) 

พรูนัส มูเม่ รักษา มะเร็งตับ

       “พรูนัส มูเม่” (Prunus mume)  สารสกัดหลักใน Hepheka ที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาตับได้ถึงระดับเซลล์  ด้วยนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Phytotherapy Research เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากลอย่างกว้างขวาง

       นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์รองรับว่าสามารถป้องกันและลดค่าตับอักเสบอย่างเห็นผล

ทำไม พรูนัส มูเม่ (Prunus mume) มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสุขภาพตับของผู้ทาน

Prunus mume ระงับมะเร็งตับได้

พรูนัส มูเม่ (Prunus mume) แตกต่างกับสารสกัดทั่วไปอย่างไร

พรูนัส มูเม่ ผลไม้บำรุงตับ

Hepheka ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูตับ ภายใต้มาตรฐานและการดูแลโดย Ropheka Thailand ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตับรายบุคคลด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ปวดท้อง มะเร็งตับ

วิเคราห์สุขภาพตับ