"ตับอักเสบ" สัญญาณเริ่มต้นของ "มะเร็งตับ"

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

       อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับระยะแรก และได้รับการผ่าตัดเฉลี่ย 50% เป็นตายเท่ากันผู้ป่วยมะเร็งตับระยะท้ายที่สามารถใช้ชีวิตได้ถึง 5 ปี มีเพียง 5% 95 คน จาก 100 คนเสียชีวิตก่อน 5 ปี ซึ่งผู้เสียชีวิตทุกรายมีอาการตับอักเสบ มาทำความเข้าใจเรื่องตับอักเสบและสาเหตุเพื่อการป้องกัน


Source: Chula Cancer

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

      ตับอักเสบ (Hepatitis) คือภาวะอักเสบที่เกิดบริเวณตับ ซึ่งเกิดจากเซลล์ตับตายหรือเรียกว่า “เซลล์ตับแตก” สิ่งที่สามารถวัดได้ว่าตับอักเสบหรือไม่ คือ การเจาะเลือดเพื่อดูค่าเอนไซม์ตับ 2 ชนิด ถ้าพบสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานจะถือว่า ตับอักเสบ ได้แก่

       ALT เป็นเอนไซม์ที่มีในตับมากที่สุดจะเกิดเมื่อ เซลล์ตับมีการอักเสบและแตกเข้าสู่กระแสเลือด จึงใช้เป็นตัวชี้วัดโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ เช่น ตับอักเสบและโรคตับแข็ง
       AST เป็นเอนไซม์ที่พบได้ทั่วไปในอวัยวะของร่างกาย พบมากที่ตับและและกล้ามเนื้อหัวใจ จึงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดโรคที่เกี่ยวข้องกับตับได้ด้วยเช่นกัน แต่เป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักน้อยกว่า ALT

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

- ปวดเมื่อยไม่มีสาเหตุ
- ปัสสาวะสีเข้ม
- อุจจาระสีซีด
- ตัวเหลืองตาเหลือง 
- เบื่ออาหารน้ำหนักลด

ใครที่มีอาการ 1 ใน 5 ข้อนี้ ควรพบแพทย์และแจ้งอาการเหล่านี้ เพื่อวินิจฉัยเรื่องตับและประเมินความเสี่ยงในการหาสาเหตุของโรค

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส
ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส
ปัจจัยการเกิดตับอักเสบ

- ไวรัสตับอักเสบ
- ดื่มแอลกอฮอล์
- การกิน 
- ยาและสารพิษ
- ระบบภูมิคุ้มกัน

 

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

       ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ตับอักเสบเราอาจไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราป้องกันและลดความรุนแรงของตับอักเสบได้ ด้วย Hepheka นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์รองรับว่าสามารถป้องกันและลดค่าตับอักเสบอย่างเห็นผล

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส


ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส