ทำไมเราต้องสนใจตับ

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ต…ตับดี >> ชีวิตก็ดี๊ ดี
ต…ตับพัง >> ชีวิตดับ
เพราะฉะนั้นเรามารับฟังเรื่องตับกับเรากันครับ

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ตับ เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ตับของผู้ใหญ่จะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัม โดยมีปริมาณเลือดในร่างกาย
ทั้งหมดประมาณ 5,000 ซีซี. (5 ลิตร) จะไหลเวียนผ่านตับ 1 รอบใช้เวลาเพียง 4-5 นาทีเท่านั้น ซึ่งในแต่ละวันเลือดในร่างกายจะ
ไหลผ่านตับถึง 360 รอบ คิดเป็นจำนวนเลือดที่ไหลผ่านมีปริมาณมากถึงวันละ 1,800 ลิตร (คิดเป็นน้ำหนักถึง 1.8 ตัน)

ถ้าเปรียบตับเป็นโรงงานก็ต้องถือว่าเป็นโรงงานที่
เปิดตลอด 24 ชม. เป็นโรงงานที่ทำงานหนักต่อเนื่องยาวนานเท่ากับอายุเรานั่นแหละครับ

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ตับ เป็นทั้งอวัยวะแห่ง การสร้าง ซ่อมแซม ควบคุม เก็บกัก และ ขับของเสีย ออกจากร่างกาย จึงเป็นอวัยวะ
ที่ต้องเอาใจใส่เพราะการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงนั้น ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพของตับเป็นสำคัญ

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

สารอาหารที่ย่อยแล้วถ้ามีปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ตับจะถือว่าเป็นสารพิษที่ต้องขับทิ้ง แต่ถ้ามีปริมาณ
มากเกินกว่าที่ตับจะสามารถขับทิ้งได้หมด ตับก็จะเฉื่อยชาและเริ่มเสื่อมสภาพ สารพิษหรืออาหารเหล่านั้นก็จะแทรก
ตัวเข้ากระแสเลือดเข้าสู่ร่างกาย นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพ และนำมาซึ่งโรคภัยร้ายแรงในที่สุด

ภาวะที่ไขมันเข้าไปแทรกที่เซลล์ของตับนั้น หากสะสมมากกว่า 5% ของน้ำหนักตับ จะถือว่าเป็นภาวะเสี่ยง
ไขมันพอกตับ ทำให้ตับเกิดการอักเสบและเกิดพังผืดภายในตับรวบทั้งเชื้อไวรัสบางชนิดทำให้ตับอักเสบได้เช่นกัน

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

และยิ่งมีการสะสมของไขมันเพิ่มมากในเซลล์ตับก็ยิ่งส่งผลให้ตับทำงานหนักจนทำให้ตับอักเสบ และตับแข็งในที่สุด

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ถ้าตับทำงานผิดปกติ อาจส่งผลร้ายถึงชีวิต
ร่างกายเต็มไปด้วยสารพิษ
อาหารไม่ย่อย อารมณ์ไม่ดี นอนไม่หลับ
ไม่มีเรี่ยวแรง หน้ามืด
น้ำตาลในเลือดต่ำผิดปกติ
ร่างกายไม่เจริญเติบโต
เลือดหยุดไหลช้า
ไม่มีภูมิคุ้มกัน ติดเชื้อง่าย

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่เข้าไปขวางการทำงานของตับ มักเกิดจากพฤติกรรมของเราทั้งสิ้น

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

มลภาวะ ปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นการจราจร ความแออัดหนาแน่นของผู้คน
อาหาร กินเพื่ออยู่ แต่ถ้าไม่ดูดีๆ ก็อาจจะอยู่ได้ไม่ดี เพราะอาหารคือปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ชีวิตที่เร่งรีบ อาจทำให้เราต้องกินอาหารสำเร็จรูป เกิดความเครียดบรรเทาด้วยของหวาน
ต้องการความสนุกสนานเลยเสริมด้วยเหล่าอาหารทะเล
ยา กินเพื่อรักษา กินไปกินมาอาจต้องรักษาตัวจากยา ถ้ากินไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดทั้งหลาย

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

เพื่อตับเราต้องทำ ต้องทำให้ได้!!!

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

- เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอ
- ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นโรคอ้วน
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ออกกำลังเป็นประจำ
- ไม่ดื่มเหล้า แอลกอฮอล์
- หลีกเลี่ยงมลภาวะ สารพิษ
- ไม่กินยาโดยไม่มีความจำเป็น
- หมั่นตรวจสุขภาพของตับเป็นประจำ

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส

หากเราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำร้ายตับไม่ได้
ด้วยการใช้ชีวิตที่รีบเร่ง เต็มไปด้วยข้อจำกัด
แต่เรายังสามารถเลือกที่จะดูแลและฟื้นฟูสุขภาพตับได้

Hepheka
นวัตกรรมเสริมอาหารดูแลตับที่มีผลวิจัยทางการแพทย์รองรับว่าสามารถฟื้นฟูสุขภาพตับได้อย่างเห็นผล

ไขมันพอกตับ,ตับอักเสบ,มะเร็งตับ,เฮฟฟีก้า,Hepheka,อาหารเสริมรักษาตับ,รักษาตับอักเสบ,รักษาโรคตับ,ยาโรคตับ,ไวรัสตับอักเสบบี,ropheka,โรฟีก้า,prunus mume,พรูนัส